Latest News
Loading news.
Please wait...

Η Maxima Shipping χαράσσει ρότα για να καθιερωθεί ως ένας σηµαντικός ναυλωτής στην διεθνή αγορά

Αναγνωρίζοντας το κενό που υπάρχει στην Ελληνική αγορά στην εκµετάλλευση της ναυλαγοράς  µέσω της εµπορικής διαχείρισης του πλοίου & φορτίου, ο κ. Νίκος Νικηφόρος ο οποίος έχει ακολουθήσει µια επιτυχηµένη 25ετή καριέρα στην ναυτιλία έχοντας διατελέσει ανώτατο στέλεχος ναυτιλιακών επιχειρήσεων αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί πιο αποτελεσµατικά µέσω δύο πρωτοποριακών επιχειρηµατικών σχηµάτων, της AristonCommercialServices και της MaximaShipping.
Όπως µας τόνισε ο ίδιος στη συνέντευξη που ακολουθεί, διαπίστωσε ότι, υπάρχει ένα ουσιαστικό κενό στην ελληνική ναυτιλιακή αγορά που αφορά την εκµετάλλευση της ναυλαγοράς και εποµένως αυτός ήταν ο λόγος που ίδρυσε πριν από 1,5 χρόνο την Ariston και στη συνέχεια προχώρησε στη δηµιουργία της MaximaShipping.
Ο κ. Νίκος Νικηφόρος συνεπικουρούµενος από την κα Χριστίνα Καραλάκη η οποία επίσης διαθέτει µεγάλη εµπειρία στον τοµέα του freighttrading, απαντάει στις ερωτήσεις µας για τα σχέδια της  MaximaShipping, και σχολιάζει τις εξελίξεις στη ναυτιλιακή αγορά.

Ποιος ήταν ο λόγος που προχωρήσατε στην ίδρυση αρχικά της Ariston Commercial Services και στη συνέχεια της Maxima Shipping;

Είχαµε τονίσει στο παρελθόν ότι η Ariston φιλοδοξεί να προσφέρει στην ελληνική ναυτιλιακή αγορά, ένα εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα να εκµεταλλευτούµε µια αυξηµένη µεταφορική δυναµικότητα στη ναυλαγορά ξηρών φορτίων (transport capacity/freight exploitation) και όχι το περιουσιακό στοιχείο (asset).  Είναι µια δραστηριότητα που λείπει από την Ελλάδα και συναντάται συνήθως στη Βόρεια Ευρώπη, και Άπω Ανατολή.  Υπάρχει ένα ουσιαστικό κενό στην ελληνική ναυτιλιακή αγορά σε αυτό που αποκαλούµε «commercial operation» ή «freight trading» και εποµένως αυτός ήταν ο λόγος που ιδρύσαµε πριν από 1,5 χρόνο την Ariston Commercial Services και στη συνέχεια όπως είχαµε δηλώσει και σε προηγούµενες συνεντεύξεις προχωρήσαµε στη δηµιουργία της Maxima Shipping µε σκοπό είναι να δηµιουργηθεί ένα νέο µεγάλο και αξιόπιστο σχήµα σε αυτό τον τοµέα.

Περιγράψτε µας σε γενικές γραµµές το ρόλο και τη λειτουργία των εταιριών Maxima & Ariston; Ποια είναι η διαφορά τους;

Η Maxima Shipping είναι στην ουσία ένας νέος ναυλωτής που προσφέρει στην διεθνή αγορά ξηρού φορτίου θαλάσσια µεταφορά χρησιµοποιώντας χρονοναυλωµένα πλοία στο στόλο της  για να εκτελέσει τα συµβόλαια µεταφοράς που έχει αναλάβει. Επίσης θα δοθεί έµφαση στην φυσική πλευρά της αγοράς ενώ τα παράγωγα FFAs θα χρησιµοποιηθούν µόνο για αντιστάθµιση κινδύνων.  Η Ariston Commercial Services θα παρέχει την  διαχείριση όλων των ναυτιλιακών  λειτουργιών της Maxima Shipping συµπεριλαµβανοµένης και της διαχείρισης κίνδυνου. Εποµένως η διαφορά είναι ότι η Maxima  Shipping είναι το βασικό όχηµα µεταφορικού έργου και η Ariston ο διαχειριστής το όποιο σε σύγκριση µε την πλοιοκτησία είναι ότι η πλοιοκτήτρια και η διαχειρίστρια  εταιρεία.

Σε ποιους τύπους πλοίων θα επικεντρωθείτε;

Η Maxima θα λειτουργεί στην ανοικτή αγορά (open market) ως ναυλωτής στα handysize, supramax και panamax, αναλαµβάνοντας συµβόλαια µεταφοράς φορτίων και εκτελώντας τα µε χρονοναυλωµένα πλοία. Η Maxima θα προσπαθήσει να εδραιωθεί όσο γίνεται πιο σύντοµα  αλλά σταθερά, για να δηµιουργήσει έναν αξιοσηµείωτο κύκλο εργασιών ως ένας βασικός παίχτης στην αγορά του dry bulk.

Έχετε την υποστήριξη κάποιων επενδυτών σε αυτή την προσπάθεια;

Στη Maxima έχουν επενδύσει µερικοί Έλληνες εφοπλιστές αλλά είναι στις προθέσεις µας να διευρύνουµε την δυνατότητα συµµετοχής έτσι ώστε να συµπεριληφθούν περισσότεροι εφοπλιστές καθώς και άλλοι παράγοντες της ναυτιλίας όπως ναυλοµεσιτικές εταιρείες  έτσι ώστε να αυξήσουµε την δυνατότητα να δηµιουργήσουµε ένα αντικειµενικά µεγάλο ναυλωτή γρηγορότερα.
Σηµαντικό είναι ότι η δοµή και λειτουργία της Maxima επιτρέπει µια ευρεία βάση ναυτιλιακών επενδυτών µε προκαθορισµένες και ελεγχόµενες λειτουργίες. Τελικά πιστεύουµε ότι η Ελληνικών συµφερόντων πλοιοκτησία και η συναφή µε αυτή δραστηριότητες έχουν κάθε λόγο και όφελος να µετέχουν σε τέτοιου είδους σχήµατα καθώς λειτουργούν προσθετικά στις δραστηριότητες τους και αυξάνoυν τις δυνατότητες και την αξία της αγοράς µας.

Πιστεύετε ότι είναι η κατάλληλη χρονική στιγµή για την εκκίνηση ενός τέτοιου εγχειρήµατος;

Γενικά αυτή η δραστηριότητα είναι ανεξάρτητη από τον παράγοντα χρόνο, αλλά πιστεύουµε ότι  η παρούσα φάση είναι κατάλληλη  για την εκκίνηση ενός τέτοιου εγχειρήµατος λόγω της αυξηµένης διακύµανσης (volatility)
των ναύλων και της διατήρησης της ναυλαγοράς σε σχετικά χαµηλά επίπεδα η οποία θα µας επιτρέψει να αναπτυχθούµε µε ταχύτητα και να εκµεταλλευτούµε τις ευκαιρίες της αγοράς αποτελεσµατικότερα.

Πως θα αντιµετωπίσετε τους κινδύνους που θα προκύψουν λόγω της αβεβαιότητας της αγοράς;

Η Maxima Shipping, µέσω της Ariston Commercial Services, θα αξιοποιήσει όλες τις τεχνικές εµπορικής διαχείρισης συµπεριλαµβανοµένου των κατάλληλων συστηµάτων διαχείρισης κίνδυνου (risk management) που διαθέτει δηµιουργώντας ένα ελεγχόµενο περιβάλλον το οποίο θα επιτρέψει να µεγιστοποιήσουµε τις αποδόσεις για τους µετόχους της Maxima. Η εµπειρία της Ariston Commercial πάνω στην εµπορική διαχείριση είναι δεδοµένη και αποδεδειγµένη.  Έχουµε  εµπειρία άνω των 20 χρόνων στις ναυλώσεις πλοίων γενικότερα και στην εµπορική διαχείριση ειδικότερα ενώ τα στελέχη της εταιρίας είναι ικανοί και εξειδικευµένοι επαγγελµατίες.

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας όσον αφορά την κερδοφορία και την απόδοση του νέου σχήµατος;

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι αυτή η δραστηριότητα έχει την δυνατότητα να είναι επικερδής ανεξάρτητα από την κατάσταση της αγοράς και αυτός φυσικά είναι ο στόχος µας. Αρχικά θα επικεντρωθούµε στην ανάπτυξη µέσω της αύξησης της µεταφορικής δυνατότητας έτσι ώστε να φτάσουµε σε ένα µέγεθος το οποίο θα µας επιτρέψει µια καλύτερη εκµετάλλευση των ναυλαγορών.  Δεν είναι µια δραστηριότητα καινούργια στον κόσµο, είναι υπαρκτή και διαγνωσµένα αποτελεσµατική και είµαστε σίγουροι ότι θα ανταποκριθούµε µε επιτυχία και συνέπεια στις ανάγκες της αγοράς προσφέροντας αξιόπιστες και αποτελεσµατικές υπηρεσίες στους πελάτες  και κέρδη στους µετόχους.

Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα της λειτουργίας της Maxima;

Στους πρώτους µήνες του χρόνου θα ολοκληρωθεί το µετοχικό σχήµα και υπολογίζουµε ότι προς το τέλος του  πρώτου τριµήνου θα ξεκινήσει η λειτουργία. Θα ξεκινήσουµε τις δραστηριότητές µας εδραιώνοντας
την βασική µεταφορική δυνατότητα  µας επεκτείνοντας  την βάση των πελατών και καθώς θα αυξάνουµε τον όγκο εργασιών συνεχώς θα επεκτείνουµε και την παρουσία µας στις αγορές. Παρότι θα επιδιώκουµε να έχουµε  δυναµική  παρουσία παντού έµφαση θα δοθεί στις αγορές της Βόρειας Ευρώπης, Νοτίου Αµερικής, Ινδίας και Άπω Ανατολής  όπου πιστεύουµε θα έχουν κεντρικό ρόλο τα επόµενα χρόνια.

Τι σηµαίνει για την ελληνική ναυτιλία η δραστηριοποίηση ενός νέου εµπορικού σχήµατος όπως της Maxima Shipping;

Είναι γνωστό ότι η ελληνική ναυτιλία είναι η µεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναµη παγκοσµίως έχοντας πολλές περγαµηνές στην επικερδή διαχείριση πλοίων, ωστόσο η δύναµη αυτή είναι µοιρασµένη σε πάρα πολλούς ανεξάρτητους διαχειριστές περιορίζοντας την δυνατότητα να προσφέρει συγκεντρωµένη µεταφορική ικανότητα. Μέσω της Maxima θα προσπαθήσουµε να συµπληρώσουµε αυτό το κενό επιδιώκοντας  να προσφέρουµε συσσωρευµένη και αυξηµένη µεταφορική δυνατότητα καθιερώνοντας την παρουσία µας εκεί όπου διαπραγµατεύονται σηµαντικά συµβόλαια µεταφοράς για να αποσπάσουµε το µερίδιό που µας ανήκει.

Πιστεύετε ότι θα ακολουθήσει στο µέλλον η ίδρυση και άλλων νέων  σχηµάτων στον τοµέα της εκµετάλλευσης της ναυλαγοράς;

Πιστεύουµε ότι ως ελληνική ναυτιλία αυτή η δραστηριότητα είναι στρατηγικής σηµασίας για το µέλλον µας. Τα
κέρδη από αγοραπωλησίες  πλοίων είναι αναµφισβήτητα ένας σηµαντικός παράγοντας της επιτυχίας µας, ωστόσο δεδοµένου ότι δεν είµαστε µια βιοµηχανική χώρα και δεν έχουµε ναυπηγική δυνατότητα πρέπει να κινηθούµε προς µεγαλύτερα, αξιόπιστα και άρτια οργανωµένα σχήµατα προσφοράς µεταφορικών θαλασσίων υπηρεσιών για να εξασφαλίσουµε το µέλλον µας.
Παρατηρούµε ότι τα βιοµηχανικά κράτη και κυρίως η Κίνα εισέρχονται δυναµικά και άµεσα στην πλοιοκτησία το οποίο σε συνδυασµό µε την υπάρχουσα  δύναµη στην εµπορική διαχείριση, ως ναυλωτές, στοχεύει στο να ελέγξουν την µεταφορά και τα κέρδη που προκύπτουν από αυτή σε όλη την κλίµακα (πλοιοκτησία, ναυλωτές). Ως αποτέλεσµα αυτού η πρωτοποριακή θέση µας στη ναυτιλία ενδέχεται να επηρεαστεί σοβαρά και εποµένως ελπίζω ότι θα κινηθούµε γρήγορα προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας µεγάλων εµπορικών σχηµάτων
µεταφοράς (ναυλωτών)  το οποίο θα τονώσει σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας µας διεθνώς, άλλωστε υπάρχει µια τεράστια αγορά εκεί έξω και το µερίδιό µας είναι προς το παρόν πολύ µικρό.

Δώστε µας τις εκτιµήσεις σας για τη µελλοντική πορεία της ναυτιλιακής αγοράς και  αν  η Maxima θα επηρεαστεί από τυχόν διακυµάνσεις;

Έχει αποδειχθεί πολλές φόρες ότι είναι δύσκολο να προβλέψεις τις ναυλαγορές. Παρ’ όλα αυτά είµαστε σίγουροι ότι η επίδραση των παραδόσεων των νεόκτιστων πλοίων και πιθανές ρυθµιστικές παρεµβάσεις στην αναπτυξιακή πορεία της Κίνας θα φέρουν µερικές ανισορροπίες και αυξηµένη διακύµανση στη ναυλαγορά, των οποίων ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα  παρατηρούµε τους τελευταίους έξι µήνες. Η στρατηγική της Maxima
επηρεάζεται θετικά από την αυξηµένη διακύµανση των ναύλων και δεν στηρίζεται στην πρόβλεψη για  την κατεύθυνση της αγοράς το οποίο θεωρούµε και επικίνδυνο. Αντίθετα στοχεύουµε στην εξασφάλιση αποδόσεων ανεξάρτητα από την πορεία της ναυλαγοράς αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προκύπτουν από υπάρχουσες ατέλειες σε αυτήν εφαρµόζοντας προηγµένες  τεχνικές εµπορικής διαχείρισης και κυρίως µέσω µιας ισχυρής παρουσίας στην παγκόσµια αγορά.

January, 2010

Back to News & Articles