Latest News
Loading news.
Please wait...

Maxima Shipping, µια καινούρια επιχείρηση στην εκµετάλλευση της ναυλαγοράς

Η Maxima Shipping, µια νέα ναυτιλιακή εταιρεία εµπορικής διαχειρίσεις, εκµεταλλευόµενη τις κατάλληλες συνθήκες αγοράς προχωρά στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της µε αξιοπιστία και αποδοτικότητα.

Όπως µας εξήγησε ο διευθύνων σύµβουλος της Ariston Commercial Services, κ. Νικόλαος Νικηφόρος “η Maxima Shipping είναι στην ουσία ένας νέος ναυλωτής ο οποίος εκτελεί τα συµβόλαια που έχει αναλάβει µε την χρήση χρονοναυλωµένων πλοίων και χρησιµοποιεί FFAs. Επίσης θα δοθεί έµφαση στην φυσική πλευρά της αγοράς ενώ τα παράγωγα θα χρησιµοποιηθούν µόνο για αντιστάθµιση κινδύνων.  Η Ariston Commercial Services θα παρέχει την πλατφόρµα και υποστήριξη της εµπορικής διαχείρισης και λειτουργίας της νέας εταιρίας συµπεριλαµβάνοντας την διαχείριση κίνδυνου και εργασιών.

Ο κ. Νικηφόρος επισήµανε ότι “η Maxima θα προσπαθήσει να εδραιωθεί όσο γίνεται πιο σύντοµα αλλά σταθερά ως ένας βασικός παίχτης στην αγορά του dry bulk επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά της σε πλοία τύπου handysize, supramax και panamax. Στη Maxima έχουν επενδύσει η Ariston, αλλά και αριθµός Ελλήνων και ξένων επενδυτών και συζητάµε να δώσουµε την ευκαιρία και σε περισσότερους επενδύτες να συµµετάσχουν σε αυτό το νέο σχήµα.  Είχαµε τονίσει στο παρελθόν ότι η Ariston φιλοδοξεί να προσφέρει στην ελληνική ναυτιλιακή αγορά, ένα εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα να εκµεταλλευτούµε τη µεταφορική δυναµικότητα και τις αξίες στη ναυλαγορά ξηρών φορτίων (transport capacity/freight exploitation) και όχι τα περιουσιακό στοιχείο (asset).  Είναι µια δραστηριότητα που λείπει από την Ελλάδα και συναντάται συνήθως στη Δανία, Νορβηγία και Άπω Ανατολή και σκοπός είναι να δηµιουργηθεί ένα νέο αξιόπιστο ελληνικό σχήµα σε αυτό τον τοµέα.  Σε συνέχεια των όσων είχαµε δηλώσει προχωράµε στην πλήρη εφαρµογή και λειτουργία αυτής της δραστηριότητας στις αρχές του 2010 καθώς πιστεύουµε ότι δεν θα µπορούσε να ήταν καλύτερη η στιγµή για την εκκίνηση ενός τέτοιου εγχειρήµατος λόγω της αυξηµένης διακύµανσης (volatility)  και της διατήρησης της ναυλαγοράς σε χαµηλά επίπεδα η οποία θα µας επιτρέψει να πετύχουµε καλύτερα αποτελέσµατα και να αναπτυχθούµε µε ταχύτητα και ασφάλεια.

Ο κ. Νικηφόρος υπογράµµισε ότι η Maxima θα εστιάσει σε καλής ποιότητας πλοία και θα αξιοποιήσει τις τεχνικές διαχείρισης κίνδυνου (risk management) ως βασικό στοιχείο της λειτουργίας της για να προστατευθεί από τις διακυµάνσεις των ναύλων και τον πιστωτικό κίνδυνο (credit risk).  “Θα προτιµήσουµε καλής ποιότητας πλοία γιατί η µεταφορική αξιοπιστία είναι αυξηµένη και το ρίσκο χαµηλότερο” είπε ο κ. Νικηφόρος.  Η εµπειρία της Ariston πάνω στην εµπορική διαχείριση είναι δεδοµένη και αποδεδειγµένη.  Ως γνωστόν οι επικεφαλείς της Ariston o κ. Νίκος Νικηφόρος και η Χριστίνα Καραλάκη διαθέτουν µια εµπειρία άνω των 20 χρόνων στις ναυλώσεις πλοίων γενικότερα και εµπορικής διαχείρισης ειδικότερα ενώ το management team της εταιρίας αποτελείται από ικανά και εξειδικευµένα στελέχη.

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του κ. Νικηφόρου “το 2010 η ναυτιλιακή αγορά θα έχει διακυµάνσεις λόγω των νέων παραδόσεων newbuildings,. Παρά την αύξηση στην ζήτηση πιστεύουµε ότι η προσφορά πλοίων θα ξεπερνά τη ζήτηση και ο ρυθµός των παραδόσεων θα καθορίζει τις µεταβολές της αγοράς.  Η ανάκαµψη δεν µπορεί να προσδιορισθεί καθώς ακόµα υπάρχουν πολλά ερωτηµατικά στο ισοζυγιο ζήτησης – προσφοράς (supply – demand) και πιστεύω ότι η αβεβαιότητα θα παραµείνει για τα επόµενα 2 χρόνια. Εντούτοις µακροπρόθεσµα είµαστε  πεπεισµένοι  για την πολύ καλή πορεία της αγοράς”.

Ο κ. Νικηφόρος σηµείωσε µε έµφαση ότι είναι πολύ αισιόδοξος για την πορεία της Maxima ανεξαρτήτως της κατάστασης της αγοράς, επειδή η στρατηγική της και η εφαρµογή των µεθόδων της προσφέρει την αξιοποίηση οποιασδήποτε ευκαιρίας της αγοράς διατηρώντας πάντα τον κίνδυνο σε αποδεκτά επίπεδα.  “Η στρατηγική µας δεν έχει καµία σχέση µε την πορεία η το ύψος της αγοράς” τόνισε ο κ. Νικηφόρος. Αναφερόµενος τέλος στα FFAs τόνισε ότι όπου τα χρησιµοποιούµε θα είναι όλα µειωµένου πιστωτικού κινδύνου (cleared) και θα προορίζονται µόνο για αντιστάθµιση κινδύνου”.

Έχοντας στη διάθεσή µας όλα τα σύγχρονα εργαλεία και µια σηµαντική εµπειρία να παράγουµε κέρδη σε ένα ελεγχόµενου κινδύνου περιβάλλον πιστεύουµε ότι η Maxima θα ανταποκριθεί µε επιτυχία και συνέπεια στις προσδοκίες των επενδυτών και συνεργατών της.

ELNAVI - December, 2009

Back to News & Articles